FoxCraft
- Farmtjänster för alla behov -

Vårt erbjudande

Vi erbjuder rationella lösningar på farmens utmaningar. Pälsning, kvalitetsförbättringar, JungarLine mm. Alla lösningar ger farmen ekonomiska fördelar.

Bekanta dig med våra tjänster här på hemsidan och kontakta oss!

FoxCraft

Nyheter

FoxCraft ONLINE!Klicka på ONLINE-logon här till höger och ladda ned appen.

Där får du storleksfördelningen av skinn pälsade på FoxCraft. Är du pälsningskund får du också storleksfördelningen på dina skinn, då du loggar in med dina egna inloggningskoder.

Välkomna.

TopFox


TopFox är det nya namnet på FoxCrafts breddade satsning på distribution av rävsperma.  

-JungarLine
-Försäljning av hanar från Jungars Pälsfarm


Kvalitet, fruktsamhet, friska djur och noggrann uppföljning av veterinär är de fyra hörnpelarna i TopFox.

Kontakta oss.
Mats, 040-965 4214 eller
Kaj, 0400-881739