FoxCraft
- Farmtjänster för alla behov -

Produktionskostnad


Detta är en mall som du kan använda för att beräkna dina kostnader/producerat rävskinn. Denna mall är förenklad för att alla skall kunna fylla i den och ha nytta av den. Den är avsedd att ge ett stöd för beslut som kontinuerligt skall tas på farmen, och de besluten skall tas utgående från lönsamhet. Under tabellerna finns förklarningar om hur mallen skall ifyllas. Fälten märkta med * måste ifyllas för att göra en beräkning. Beräkna minimipriset för skinn genom att fylla i värden nedan. Klicka sedan på "Beräkna". Använd punkt (.) för decimalvärden.

© 2008 FoxCraft

Egen lön
1. Bruttolön inkl. alla kostnader, t.ex. pension mm. €/år *
Djur
2. Parade honor st *
3. Avelshanar st *
4. Valpresultat st/parad hona *
Totalt antal valpar st valpar
5. Jag har plats för ytterligare st valpar
Rävhus
6. 2-delad bur (för 2 rävar/plats) st
7. 2-delad bur (för 3 rävar/plats) st
8. 3-delad bur (för 2 rävar/plats) st
9. 3-delad bur (för 1 räv/plats) st
10. I min farm finns plats för st rävar
Foderpris
11. Januari-Juli (medelpris utan moms) €/ton *
12. Augusti-December (medelpris utan moms) €/ton *
Övrigt
13. Rörliga kostnader €/år *
14. Fasta kostnader €/år *
15. Räntor + eller - €/år *
16. Övriga kostnader €/år *
17. Beräknad vinst €/skinn *
 
18. Minimipriset för mina skinn


Beskrivning

 1. När ni fyller i egen lön (eller familjens lön) utgår ni från bruttolönen, alltså före skatt, och multiplicerar med 1,6 för att också få med kostnader som pensionsförsäkringar, sociala kostnader, semester osv
 2. Här fyller du i antalet parade honor
 3. Hanar som du använt i parning och som lämnar till följande parningstid
 4. Det valpresultat i medeltal som du beräknar att ha vid avvänjning, ca 15.7
 5. Om du fyller i uppgifterna i punkt 6,7,8 och/eller 9 om burantal i din farm, kommer här att räkna fram om du har plats för ytterligare rävar eller om du har för många. Visar talet t.ex 176 176 st rävar betyder det att du skulle ha plats för mera. Detta påverkar naturligtvis lönsamheten, så för att fylla platserna skall du arbeta för att få ett bättre valpresultat. Du kan simulera olika valpresultat för att "fylla" farmen, notera då också hur lönsamheten förändras! Visar talet t.ex. -158 betyder det att du har för många rävvalpar och kan t.ex. sälja en sådan mängd valpar.
Punkterna 6-9 behöver du inte fylla i för att göra en kostnadsberäkning i denna mall. Då behöver du inte heller bry dig om fältet 5, som då kommer att visa att du har för mycket djur.
 1. Här fyller du i om du har rävburar som är 2-delade, alltså med 2 platser. I var och en av dessa platser placerar du 2 rävar. Du har alltså planerat att ha 4 st rävar per "stolphåll". Du fyller i platsantalet. (tips: räkna antalet luckor)
 2. Här som ovan, men här har du 3 rävar per plats.
 3. Här fyller du i antalet platser du har i 3-delade burar och om du har 2 rävar per plats i dem.
 4. Som ovan, men med 1 räv per plats.
 5. Här beräknas vilket antal rävar som ryms i din farm.
 6. Foderpris under perioden januari-juli. Fyll i vad du tror (ring ditt foderkök!) att blir foderpriset under denna period. Beräkna alla dina rabatter och fyll i nettopriset i €/ton.
 7. Samma som ovan men under perioden augusti-december.
 8. Här fyller du i dina rörliga kostnader, bortsett från dina egna lönekostnader (som du fyllt i punkt 1.) och foderkostnader (punkt 11 och 12). Du kan t.ex. ta ditt föregående bokslut och utgå från det.
 9. Fasta kostnader kan du också hämta från ditt bokslut.
 10. Räntor beräknar på basen av vad du beräknar att ha lånat, från bank eller auktionsbolag, dvs låneräntor minskat med eventuella räntor på deponeringar i bank, fodercentral eller auktionsbolag.
 11. Övriga kostnader.
 12. Här fyller du i den vinst som du beräknar att du behöver för att ha råd att göra de investeringar som behövs, t.ex. miljösaneringar, nybyggen enligt 2010-regelverk osv. Och naturligtvis som du anser att skall lämna som vinst åt dig privat.
 13. Här får du fram en summa som du behöver ha för dina rävskinn för att farmen skall vara lönsam. Kom ihåg att till denna summa skall adderas ca 3,50 € (auktionsbolagens provision) om du vill jämföra med uppnådda hammarpriser på pälsauktioner.