FoxCraft
- Farmtjänster för alla behov -

JungarLine


FoxCraft Ab erbjuder aktivt samarbete för att effektivt höja kundernas kvalitetsnivå på den egna farmen. Och därmed också direkt öka lönsamheten och konkurrenskraften. FoxCraft Ab har ingått samarbetsavtal med Göran Jungar, närmare presentation är överflödig.

Vi har samarbete kring ett kvalitets- och därmed vinsthöjande projekt, och ställer målet högt. Därför är det ingen tillfällighet att vi samarbetar med Göran Jungar, och detta samarbete heter JungarLine.

Våren 2009 levererades 25000 doser till JungarLine-farmare, som på detta sätt på ett effektivt och framförallt enkelt sätt tar ett rejält kvalitetskliv framåt.

JungarLine

JungarLine består av sk. medlemsfarmer som helt eller delvis använder sig av JungarLine-avlet, vilket ger skinn som direkt från första året till minst 50% bär Göran Jungars rävavels gener och egenskaper; kvalitet, storlek mm.

Intresserad?

Idag är ett 30-tal rävfarmare JungarLine-farmare. En del deltar med 100 % av sina honor medan andra deltar med en del av honorna.

Utgångsläge för blivande JungarLine-farmer är att kvaliteten sviktar eller man vill förbättra den. De avelssatsningar man gjort har inte gett önskad effekt, och nu vill ha avelsarbetet i trygga händer och ser Göran Jungar som den som kan leda det.

JungarLine erbjuds nu av Göran Jungar i samarbete med FoxCraft som administratör och förmedlare.

Hur blir jag medlem i JungarLine?

Farmare kan genom ett- eller fleråriga samarbetsavtal komma med i JungarLine. Avtalen tecknas årligen, ifall ledig kapacitet finns. Genom detta får farmaren:

  • 100 % JungarLine-hanavel till förfogande, alla hanar från Göran Jungar
  • JL-sperma till alla honor
  • Levereras dagligen enligt beställning
  • Seminering kan ingå
  • Kvalitetsuppföljning mm.
  • Ingår experthjälp G. Jungar
  • Höjning av kvalitet och skinnpris
  • Minimimål: 30-40 % SR
  • Finansiering

Kostnader

Nettokostnad för JungarLine är mindre än 1 €, och den beräknade effekten redan första året är minst 5 – 15 %!

Redan ett års medlemskap ger vinst!

Arbetsinbesparning!

Det första farmaren märker är den inbesparning av arbete som görs. Inga bekymmer med gradering av hanar på hösten osv.

Under parningstiden behöver man endast arbeta med honornas brunstbestämning. Kl. 10.00 dagligen meddelar man antalet doser man behöver och inom några timmar levereras de beställda doserna direkt till din farm!