FoxCraft
- Farmtjänster för alla behov -

Foderkostnad


Här är ett enkelt sätt att ta reda på din foderkostnad. Foderkostnaden räknas ut för varje producerat skinn. Detta för att det är de producerade skinnen som skall betala fodret. För att det skall bli rätt måste man också räkna med om man minskat eller ökat antalet avelsdjur, därför skall man ange antalet avelsdjur (hanar + honor) både ifjol och i år. Sedan anger du hur många du pälsat nu i höst, och adderar ihop foderräkningar som du betalat (du kan ange antingen med moms eller utan). Sedan är det bara att fylla i beloppet i räknaren och klicka på "beräkna". Då får du din foderkostnad/producerat skinn både med och utan moms.

© 2008 FoxCraft

1. Antal avelsdjur 31.12.2007 st *
2. Antal avelsdjur 31.12.2008 st *
3. Pälsade 31.12.2008 st *
4. Betalt foder 1.1 - 31.12.2008 € *
5. Foderpriset angavs med moms utan moms
 
6. Foderkostnad / producerat skinn  € inkl. moms
€ exkl. moms


Beskrivning

  1. Här fyller du i dina hanar och honor du hade 31.12.2007
  2. Lika här men per 31.12.2008
  3. Fyll i hur många du pälsat nu i höst 2008 i pälsningstiden.
  4. Räkna ihop dina foderräkningar. Med eller utan moms. Fyll i den summa du betalat här
  5. Var summan du angav med eller utan moms. Välj rätt alternativ.
Klicka på beräkna.
  1. Här kommer din foderkostnad, med och utan moms (fodermomsen = 17%)